Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

PROFESNI KVALIFIKACE

Zkoušky profesní kvalifikace

Zkouška profesní kvalifikace je na 1 den (cca 6-8 hodin) a koná se ve Školicím středisku OZE Plavsko 208, okr. Jindřichův Hradec. Zkouška je v rozsahu požadovaném hodnotícími kritérii a probíhá písemně s použitím testových otázek nebo formou písemného výpočtu, přezkoušení praktických kompetencí je prováděno na zkušebním solárním systému.


Vstupním požadavkem je střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru Instalatér – topenář nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stavebnictví nebo strojírenství. Pokud toto vzdělání nesplňujete, prosím, kontaktujte nás pro řešení vzniklé situace.


Cena zkoušky je 5 000 Kč bez DPH a musí být uhrazena týden před zkouškou. Pozvánka na zkoušku včetně zálohové faktury bude na konkrétní jména uchazečů o zkoušku doručena minimálně 10 dní před konáním zkoušky. Po absolvování zkoušky bude uchazečům o zkoušku na místě vystaveno osvědčení o profesní kvalifikaci.


Nejbližší termíny zkoušek profesní kvalifikace naleznete zde.


Pokud máte zájem o složení zkoušky uvedené profesní kvalifikace případně přípravy na zkoušku v podobě školení přihlaste se zde.