Solární termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

PŘITÁPĚNÍ

Přitápění + ohřev vody (TUV)

Solární systémy lze mimo ohřevu TUV využívat i k přitápění. O přitápění mluvíme hlavně z důvodu, že solární systém bude vždy pouze doplňkový zdroj. Hlavní tepelný zdroj musí být nezávislý na vnějších vlivech.

Význam a poměr přitápění do topného systému je závislý na koncepci celého topného systému. Největší přínosy má solární systém jakožto nízkoteplotní zdroj, kdy se do topení využívají nižší teploty (do 40 – 50 st.) např. pro podlahové, stěnové nebo jiné úsporné vytápění.Schéma:

Schéma

Nejjednodušší a nejlépe regulovatelný systém celého topení je, když můžeme všechny zdroje sdružit do jedné akumulační nádrže (ať už s integrovaným, nebo externím ohřevem TUV). V tomto případě lze veškerou sluneční energii akumulovat a využít podle požadavků z vytápěných prostor.

Akumulační nádrž však není podmínkou pro solární přitápění. Pomocí nerezového deskového výměníku lze získanou sluneční energii využívat napřímo do topení v daný okamžik, kdy slunce dostatečně svítí. Jako akumulátor tepla zde funguje vlastní vytápěný prostor (dům). Hlavní tepelný zdroj pouze dohřeje topnou vodu na požadovanou teplotu.Schéma:

Schéma

U těchto systémů se musí velice citlivě navrhovat a dimenzovat velikost kolektorového pole. Je zapotřebí brát v úvahu letní nadbytek získané energie, vůči možné spotřebě tepla. Vzhledem ke kvalitě jednotlivých komponentů, náplně solárního systému a správné instalaci, nemusíme mít obavy z letního „přehřívání“ systému. Solární systém je i z ekonomických důvodů lepší navrhnout tak, aby byl celoročně využitelný.Schéma:

Schéma

Pro různé rekreační objekty, nebo sezónní provozy (kempy, kiosky apod..) je možné navrhnout systém s přímým spojením radiátorů se slunečními kolektory. V době provozu těchto zařízení se hřeje voda v boileru, a pokud není objekt využíván, solární systém temperuje určité místnosti díky nainstalovaným radiátorům.Schéma:

Schéma