Solání termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

AKTUALITY

13.2.2012

Ploché vakuové solární kolektory Thermo/solar – zkušenosti po 10 letech provozu

Domov Pístina u Jindřichova Hradce poskytuje sociální službu – pobyt pro osoby se zdravotním postižením pro sedmdesát dospělých žen s mentálním, případně kombinovaným postižením. V Domově je kromě postižených žen také asi necelá padesátka zaměstnanců. V roce 2000 byl pro účely úspor na ohřev teplé užitkové vody a přitápění navržen solární systém. Střecha objektu je orientovaná na jih se sklonem zhruba 15 stupňů o dostatečné ploše. Z důvodu vize napojení solárního systému jak na ohřev akumulačních nádrží, tak na ohřev TUV byly navrhnuty ploché vakuové kolektory slovenského výrobce Thermo/solar TS 400. Použití trubicových kolektorů nebylo vhodné z důvodu klimaticky nepříznivých podmínek pro tento typ konstrukce kolektoru. Montáž kolektorů byla zvažována na přizvednutou hliníkovou konstrukci upravující sklon kolektorů na 55 stupňů. Z celkově navržených 40 kusů kolektorů byl z úsporných důvodů nakonec realizován systém obsahující 24 ks plochých vakuových kolektorů pouze s napojením na systém přípravy teplé užitkové vody. Tento menší systém ale byl navržen tak, aby byl do budoucna rozšiřitelný nejen o větší počet kolektorů, ale také o možnost napojení na přitápění akumulačních nádrží. Navržený solární systém byl realizován v roce 2001 a obsahuje 24 plochých vakuových kolektorů Thermo/solar TS 400. Vakuum u tohoto typu kolektoru se vytváří po instalaci celého pole, což umožňuje jeho kontrolu při provozování. V případě nutnosti servisního zásahu je možné kolektory opět zavzdušnit. Kolektory jsou připojeny pomocí externího deskového výměníku k zachovanému původnímu elektrickému boileru o objemu 1500 litrů. Další nerezový solární zásobník o objemu 1000 litrů byl instalován v kuchyni. Pro řízení byla navržena diferenční regulace s měřením a záznamem výkonu solárního systému. Před úpravami systému byla spočítána roční spotřeba elektřiny pro přípravu TUV na zhruba 90 MWh. Cena solárního systému činila 771 000,- Kč vč. DPH. Ústav využil schválené dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 50% a další příspěvek ve výši 15 % od charitativní organizace. Systém je tedy v provozu více než deset let. Po celou dobu nedošlo k žádným závažným poruchám. V roce 2009 byla provedena výměna nemrznoucí kapaliny a žádné další investice do systému nebyly nutné. Vakuum, které bylo vytvořeno v kolektorech při instalaci nebylo nutné do dnešní doby obnovovat. Jeho hodnota činí – 0,95 bar. Díky instalovanému měření výkonu solárního systému se můžeme přesvědčit o úsporách energie – období duben 2001 až prosinec 2011: • průměrný roční energetický zisk cca 31,7 MWh • průměrný roční energetický zisk z jednoho kolektoru 1320 kWh • celkový energetický zisk 320 MWh Vzhledem k získaným příspěvkům na pořízení solárního systému byla jeho prostá návratnost 5 let. V případě, kdy cena elektrické energie bude 2,- Kč/kWh a při započtení ročního nárůstu cen pouze o 10% je systém schopen uspořit za 20 let provozu více než 4 mil. Kč. Závěrem lze říci, že i přesto, že byla z důvodu zamýšleného rozšíření o přitápění použita dražší technologie vakuových plochých kolektorů, je návratnost systému více než dobrá. Na kolektorovém poli nebylo nutné provádět dodatečné odvakuování, což potvrzuje kvalitu použitých kolektorů. Systém díky dlouhodobému měření potvrdil, že u kolektorů nedochází ke snížení výkonu vlivem stáří. I pokud by nebyla čerpána dotace je systém během své životnosti schopen 2 až 3 vrátit vložené prostředky.