Solání termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

AKTUALITY

10.2.2012

Seminář "Solární teplo"

V rámci mezinárodního veletrhu Střechy 2012 organizuje Československá společnost pro sluneční energii dne 10. 2. 2012 od 13:00 do 16:00 odborný seminář Solární teplo ze střechy. Seminář se věnuje využití solárních tepelných kolektorů v ČR, současným trendům jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak legislativy, norem pro zkoušení a certifikaci, možnostem instalací solárních soustav v rodinných a bytových domech, integraci solárních kolektorů do konstrukce střech, efektivnímu využití pláště budov pro různé účely (produkce tepla, osvětlení, aj.), využití optických rastrů a ekonomice využití sluneční energie v současné době. Předběžný program přednášek: Matuška, T.: Využití solárního tepla v ČR (trh, legislativa, zkušební normy, certifikace, trendy) Kalina, J.: Instalace solárních kolektorů na/ve střechách (solární soustavy, umísťování kolektorů na budovy, nosné konstrukce, integrace do střechy) Hrádek, J.: Integrace solárních kolektorů do střech (průběh montáže, integrace v různých typech střech, ukázky z realizací) Jirka, V.: Využití optických rastrů v architektuře (optické rastry, kolektory v Fresnellovou čočkou, ukázky realizací) Eminger, L.: Ekonomika využití solárního tepla (investiční náklady, provozní úspory, návratnost solárních soustav)