Solání termické systémy
ODBORNÝ VELKOOBCHOD, SERVIS A DISTRIBUCE
ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

AKTUALITY

18.8.2015

Kotlíkové dotace

Na podzim tohoto roku budou na základě výzvy jednotlivých krajů otevřeny "Kotlíkové dotace". V rámci výměny zdrojů na vytápění budou jako doplňkové opatření ke snížení energetické náročnosti budov podporovány i instalace solárních termických systémů. Solární kolektory TS jsou registrovány v databázi OPŽP - "kotlíkové dotace"